Sbor dobrovolných hasičů Véska

 

Svaz PO ve Vésce vznikl v roce 1945. Na jeho začátku bylo 12 požárníků. Hasilo se tenkrát s ruční stříkačkou taženou koňmi. Tato stříkačka byla v roce 1963 nahrazena stříkačkou novou - motorovou P8. V roce 2010 jsme zrenovovali vlastní požární stříkačku PS15 a obecní stříkačku PS12. 

 

 

Hlavní úkoly SDH okrsku Heřmánky pro rok 2016

 

1.               Informovat členy sborů se závěry jednání hasičských porad a aktivů.

2.               Rozvíjet spolupráci s příslušnými obecními úřady.

3.               Připravovat družstva žen a mužů na soutěže v požárním sportu.

4.               Připravovat družstva mladých hasičů na soutěže pořádané v jejich kategoriích.

5.               Zlepšovat školení a výcvik jednotlivých zásahových jednotek.

6.               Odstraňovat závady, nalezené vyššími kontrolními orgány.

7.               Připravovat jednotlivé odborné profese sborů a zajistit jejich přezkoušení.

8.               Připravit okrskové soutěže v kategorii dospělých a mladých hasičů.

9.               Věnovat pozornost prevenci a plnit úkoly podle vydaných směrnic a dokumentů.

10.           Věnovat pozornost hasičské technice a udržovat ji v provozuschopném stavu.

11.           Připravovat společenské akce v obcích nejen pro hasiče, ale i pro občany obce a tím prezentovat sbor v očích veřejnosti.