Text písně SDH Véska

 

My jsme Vesčané, hasičská to krev, majetky chráníme, majetky chráníme 70 let. 

Chráníme, chráníme, chránili předci, 

lidem ku pomoci, lidem ku pomoci a bohu ke cti.

Techniku máme z padesátých let, 

denně se modlíme ať my nemusíme k zásahu vyjet.

My jsme Vesčané synci jako fik a ten náš Toníček, a ten náš Toníček věčný náčelník.

Milý spoluobčané, zachovejte hasičům přízeň, buďte bdělí, abychom místo ohně hasili jen a jen žízeň.