Obec Heřmanice u Oder
Heřmanice
u Oder

SDH Véska

tablo

SDH VÉSKA

Svaz PO ve Vésce vznikl v roce 1945. Na jeho začátku bylo 12 požárníků. Hasilo se tenkrát s ruční stříkačkou taženou koňmi. Tato stříkačka byla v roce 1963 nahrazena stříkačkou novou - motorovou P8. V roce 2010 jsme zrenovovali vlastní požární stříkačku PS15 a obecní stříkačku PS12. 

VÝBOR SDH VÉSKA (1.1. 2021)

Starosta: Radek Bosák st.

Velitel: Dominik Bosák

Jednatel: Miroslav Stančík

Hospodář: Jaroslav Bosák

Náměstek starosty: Radek Bosák ml.

Strojník: Jiří Švábík

Revizní komise: Miroslav Marteček

Revizní komise: Radomír Švabík

Preventista: Jaroslav Bosák

Členové výboru: Dominik Bosák

Klikni:

základní informace

  • Véska je část obce Heřmanice u Oder. Žije u nás 65 obyvatel.
  • Podle statistiky OSH Nový Jičín je naše členská základna 24 členná. 
  • Vznik našeho has. sboru ve Vésce se datuje od roku 1945 s počtem 12 členů.

starosta - Jaroslav Najman

velitel - Rudolf Bystřičan

preventista - Jan Černohorský

jednatelka - Anežka Černohorská

  • V roce 2005 - 2008 působilo ve sboru družstvo žen pod vedením Josefa Korytáře ml.
  • V roce 2009 se nám podařilo za téměř 65 let trvání Českého hasičského ve Vésce ustavit družstvo žáků.Velitelem mladých byl zvolen Radomír Švabík,kterému s přípravou a vedením pomohli i rodiče žáků. Činnost družstva byla ukončena v roce 2015,protože z družstva mladých se stalo družstvo mužů.

Historie

Svaz požární ochrany/Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Po listopadu 1989 vlivem nových politických poměrů byl zrušen název Svaz požární ochrany a byl přejmenován na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Označení požárník  bylo nahrazeno názvem hasič. Bývalé organizace Svazu požární ochrany obdržely název Sbor dobrovolných hasičů. Byl obnoven původní název starosta SDH, který nahradil funkci předseda Základní organizace Svazu požární ochrany.
Nejdůležitější náplní základních organizací se stala preventivní činnost, protipožární prevence, odborný výcvik a práce s mládeží. Každoročně požárníci prováděli v obci preventivní prohlídky obytných domů a hospodářských budov. Preventivní prohlídky uchránily řadu objektů a domů před požáry.

Z historie okrsku Heřmánky

V roce 1991 došlo k rozdělení hasičského okrsku Odry a vytvoření nového okrsku Heřmánky.

Nový okrsek sdružoval 9 hasičských sborů z Luboměře, Heltinova, Spálova, Heřmanic u Oder, Vésky, Kamenky, Klokočůvku a Jakubčovic nad Odrou. V podstatě šlo o obnovení bývalého okrsku Jakubčovice nad Odrou, zrušeného v roce 1972 a sdružujícího ještě Dobešov a Loučky. Tyto obce jsou nyní přidruženy k okrsku Odry. SDH Kamenka v roce 2006 přestoupil rovněž k okrsku Odry.
V okrsku Heřmánky je v současnosti organizováno 8 SDH.

Starostou okrsku Heřmánky byli zvolení:

Václav Augusta z SDH Heřmánky  2015-doposud
Antonín Zimmer z SDH Véska      2010- 2015 
Zdeněk Ondřej z SDH Luboměř   2005 - 2010
Mgr. Jiljí Šimíček z SDH Luboměř  1991 – 2005

Starostové SDH Véska byli zvoleni:

1945              Jaroslav Najman

1958-1972    Antonín Chromek

1972-1977    Rudolf Bystřičan

1977-1982    Antonín Chromek

1982-1991    Jaroslav Helísek

1991-2001   Antonín Chromek

2001-2005   Miroslav Kuboš

2005-2016    Antonín Zimmer

2016-2019    Radek Bosák

Podařilo se nám v roce 2009 

Naše činnost je různorodá...

Pořádáme pravidelně mši svatou na počest patrona hasičů svatého Floriána.

Je to krásné, když se kostel naplní hasiči ve stejnokrojích. Přes počáteční rozpaky se nám daří získávat stalé větší počet hasičů.

Naši akci svou účastí podporují téměř všechny sbory z okrsku Heřmánky. 

Každou poslední červencovou sobotu pořádáme požární soutěž „ O pohár starostky obce“.

V roce 2009 se soutěže zúčastnilo 10 družstev žen a 23 družstev mužů. Díky sponzorům obdržela každá žena v družstvu věcnou cenu. Zde si můžete prohlédnout výsledkovou listinu ze 14. souteže O pohár starotky obce 2009.

Hasiči pořádají letní taneční večery, společně se scházíme na svatého ducha u smažení vajec.

Pravidelně se scházíme každou neděli dopoledne v hasičské zbrojnici a odpoledne cvičíme s dětmi.

Zúčastňujeme se všech pohárových soutěží pořádaných sbory okrsku.

Naše umístění je většinou na chvostu, ale nebere nám to chuť.

https://www.youtube.com/watch?v=k5w28Xcb1BQ

 5. 12. 2009 jsme se zúčastnili netradiční Mikulášské soutěže v Lukavci. Naši hasiči zabodovali. Ne umístěním, ale recesí. Do startovacího domečku vešli vzorně v hasičských mundůrech, po startovacím výstřelu se na základnu hrnulo 7 bílých králíčků. Takové akce je třeba brát s humorem.

Veteráni si z Jerlochovic přivezli krásný pohár za 3. místo.

https://www.youtube.com/watch?v=7lFXhAtdSJA

Zúčastnili jsme se 3. ročníku soutěže „ Véšťanská lávka“ a 3. ročníku soutěže „Kamenský špalek“. V obou těchto kláních jsme zvítězili.

V roce 2009 jsme si díky sponzorům zakoupili zánovní požární stříkačku, kterou jsme přestavili na PS 15.

Zhodnocení naší celoroční práce provádíme pravidelně každoročně na Výroční valné hromadě 29. prosince.

Zde si můžete přečíst usnesení z Výroční valné hromady SDH Véska

Zde si můžete přečíst zprávu starosty SDH Véska z výroční valné hromady

Z historie požární soutěže „O pohár starosty obce“

V roce 1995 oslavovali hasiči z Vésky 50. výročí osvobození naší vlasti a zároveň pak 50. výročí založení Českého hasičského sboru ve Vésce.
Celou slavnostní akci zahájila státní hymna. Následně přednesli své projevy bývalý starosta obce pan Antonín Zimmer a emeritní ředitel pan Milan Tomáš z Kamenky, který seznámil přítomné s padesátiletou historii hasičského sboru ve Vésce.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo 7. véšťanským hasičům medaili „ Za zásluhy“.
Starosta okrsku Heřmánky a člen ústředního výboru SH ČMS pan Jiljí Šimíček z Luboměře předal ocenění: Rudolfu Bystřičanovi staršímu, Rudolfu Bystřičanovi mladšímu, OtuPaulerovi, Antonínu Chromkovi, Janu Dulalovi, Arpádovi Pastorkovi a Josefu Korytářovi.
Za účasti 8 soutěžních družstev pokračovala oslava v požární soutěži. Po zdárném a úspěšném ukončení oslav se organizátoři dohodli, že bychom měli pokračovat v pravidelném klání hasičů u nás v obci. Od slov nebylo daleko k činům. V následujícím roce uspořádal obecní úřad 1. ročník požární soutěže „O pohár starosty obce“.

Shrnutí do roku 2015

Vydáním říšských zákonů z roku 1867 o právu spolčovacím a shromažďovacím silně ovlivnilo zakládání SDH ve Slezsku. Byl to tak zvaný Řád policie požární a Řád hasičů, které doporučovaly, aby v každé obci byl založen hasičský sbor. První sbory začaly vznikat v německých obcích, protože ty nacházely daleko větší pochopení u rakouských úřadů, než obce české. Nejstarším sborem byl německý sbor v nedalekém Fulneku. Podle záznamů byly v tehdejší župě vítkovské zakládány hasičké sbory kolem roku 1885. V tomto roce byl založen rovněž hasičský sbor ve Vésce. Letos náš sbor oslavil 130 let od založení. My, ovšem slavíme založení Českého hasičského sboru. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se na osvobozeném území objevovali první dosídlenci. Bylo třeba řešit zásobování, dopravu, bezpečnost a utvářet národní výbory. V této bouřlivé situaci byl na podzim roku 1945 založen Český hasičský sbor.

V tak malé obci jako je Véska v rámci Heřmanic u Oder, kde žije 68 obyvatel se všechno prolíná se vším víc než jinde.

SDH, jeho výbor a všichni členové se podílejí doslova na kompletním veřejném a společenském životě. Na výstavbě, brigádách, společenských a kulturních akcích.

Namátkou  uvádím: Snažíme se zachovat kouzlo velikonoc, kdy hasiči ve stejnokrojích chodí na velikonoční pomlázku do všech domácností v obci, smažení vajec, mše svatá na památku svatého Floriána patrona hasičů, sběr vysloužilých elektrospotřebičů v rámci programu “recykluj s dobrovolnými hasiči“, pravidelná účast členů na akcí „ Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, letos poprvé jsme se společně na místním hřbitově uklonili památce zesnulých hasičů a na jejich hrobě jsme zapálili svíčku.

Sbor do letošního roku měl družstvo mladých hasičů. V současné době pouze 3 hasiče mladší 15 let. Děti v obci nejsou, Počet členů je 35, z tohoto počtu mladých hasičů do 18 let je 9.

Jsme zapojeni v celostátní akci „ Recykuj s dobrovolnými hasiči“.  Jedná se o sběr vyřazených elektrospotřebičů. V roce 2014 jsme v rámci Moravskoslezského kraje získali za první místo peněžitou odměnu ve výši 5000,- Korun. Z výtěžku za sběr jsme zakoupili pro 6 členů nové vycházkové stejnokroje. V současné době máme v inventáři 13 vlastních stejnokrojů, stříkačku PS 15 a různé kuchyňské nádobí.

Náš sbor se může pyšnit dvěma okresními vyznamenáními. Jsme držiteli medaili za zásluhy a medaili za příkladnou práci.

Členové SDH jsou zařazeni do výjezdové jednotky obce JPO V. Vybaveni JSDH : dopravní automobil – transporter W a PS 12 s přívěsným vozíkem.

Z historie požární soutěže „O pohár starosty obce“

V roce 1995 oslavovali hasiči z Vésky 50. výročí osvobození naší vlasti a zároveň pak 50. výročí založení Českého hasičského sboru ve Vésce.
Celou slavnostní akci zahájila státní hymna. Následně přednesli své projevy bývalý starosta obce pan Antonín Zimmer a emeritní ředitel pan Milan Tomáš z Kamenky, který seznámil přítomné s padesátiletou historii hasičského sboru ve Vésce.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo 7. véšťanským hasičům medaili „ Za zásluhy“.
Starosta okrsku Heřmánky a člen ústředního výboru SH ČMS pan Jiljí Šimíček z Luboměře předal ocenění: Rudolfu Bystřičanovi staršímu, Rudolfu Bystřičanovi mladšímu, OtuPaulerovi, Antonínu Chromkovi, Janu Dulalovi, Arpádovi Pastorkovi a Josefu Korytářovi.
Za účasti 8 soutěžních družstev pokračovala oslava v požární soutěži. Po zdárném a úspěšném ukončení oslav se organizátoři dohodli, že bychom měli pokračovat v pravidelném klání hasičů u nás v obci. Od slov nebylo daleko k činům. V následujícím roce uspořádal obecní úřad 1. ročník požární soutěže „O pohár starosty obce“.
 
1996 Prvního ročníku, který se konal na hřišti v Heřmanicích  se zúčastnilo 9 družstev mužů a dvě družstva žen. Pro malou účast hasičských družstev proběhla soutěždvoukolově. Prvenství vybojovali hasiči z Jistebníku časem 28,35 s. Hasičům z Vésky, Kamenky a Heřmanic patřilo umístění až na posledních místech.
 
1997 V době, kdy řada hasičských sborů likvidovala následky povodně se uskutečnil druhý ročník hasičské soutěže. Pro dlouhodobé nepříznivé počasí, od 5. července denně pršelo a hřiště i louka za hřbitovem byly rozmoklé, klání se za hustého deště  konalo na cestě z Vésky do Heřmanic. Druhého ročníku se zúčastnilo 16 družstev mužů a jedno družstvo žen ze Spálova. Vítězství vybojovali hasiči z Tísku časem 20,00. Hasiči z Vésky už za sebou nechali 4 sbory, Heřmaničtí byli poslední. Organizace soutěže byla svěřena SDH Véska.
 
Organizaci třetího ročníku zajišťovali hasiči z Heřmanic. 25. července 1998 se do Vésky sjelo 22 družstev mužů a 3 družstva žen. Prvenství  s neuvěřitelným časem 16,90 s. patřilo SDH Babice z okresu Vsetín. V soutěži žen zvítězily ženy z Mankovic.
Naše soutěž získávala mezi ostatními sbory na popularitě.
 
1999 Ve čtvrtém ročníku soutěžilo 22 družstev mužů a 7 družstev žen. Na prvním  místě v soutěži mužů i žen  skončili hasiči z Petřvaldíku muži s časem 17,33 a družstvo žen s časem 22,82 utvořilo rekord tratě. Hasiči z Vésky poprvé do soutěže poslali družstvo žen a veteránů. V družstvu žen byly Emilie Pastorková, Marcela Martečková, Kateřina Bosáková, Lenka Chromková, Žaneta Janáčová a Renata Chromková, za veterány soutěžili Jan Konečný, Josef Korytář starší, Arpád Pastorek, Antonín Zimmer, Miroslav Marteček, Stanislav Svrčina a Josef Korytář mladší. Veteráni při své premiéře skončili na 19 místě, ženy byly páté.
2000 K pátému ročníku se do Vésky sjel rekordní počet hasičských sborů. 27 družstev mužů a 8 družstev žen. Hasiči z Prchalova časem 18,10 s. byli první, v soutěži žen si první místo a půlku selete za čas  29,80 s  odvezly ženy ze Staré Vsi.
 
2001 V šestém ročníku se v soutěži žen měnil rekord tratě, po druhé za sebou patřilo vítězství SDH Stará Ves čas 20,07. V soutěži mužů 7 družstev mělo čas pod 20 vteřin, na prvním místě ze 17 sborů skončili opět hasiči z Petřvaldíku. 
 
2002 V 7. ročníku se měnil rekord tratě jak v soutěži mužů, tak i žen, který vytvořili ženy z Děrného časem 17,47. Mezi muži by obsadily 5 místo.  Vítězství v soutěži mužů již po druhé patřilo SDH Prchalov s časem 16,18  s. Soutěže se zúčastnilo 20 družstev mužů a 5 družstev žen. Heslo hasičů „ Těžko na bojišti, lehko na cvičišti“ má v naší pohárové soutěži svou logiku. Každým rokem se časy soutěžících družstev zlepšují Čas posledního družstva ze sedmého ročníku byl shodný s vítězným časem z prvního ročníku.
2003 Na osmý ročník se sjelo pouze 8 družstev mužů a tři družstva žen. V soutěži mužů se opět měnil rekord tratě, za čas 16,17 patří SDH Jelenice, V soutěži žen byly první hasičky z Luboměře.
 
24. července 2004 se konal již 9. ročník soutěže „ O pohár starosty obce“. Ani vysoké finanční odměny pro soutěžící družstva nenalákaly hasiče. Soutěže se zúčastnilo  11 družstev mužů a jedno družstvo žen z Bělotína. Z výhry v soutěži mužů 1500 Kč,- se poprvé za čas 16,32 s radovali pravidelní účastníci naší soutěže hasiči z Luboměře.
 
30.července 2005 se konal již 10 ročník naší soutěže. Krásné slunečné počasí přilákalo do Vésky 13 družstev mužů a 4 družstva žen. Poprvé se našeho klání zúčastnili hasiči z Lukavce. Při své premiéře za čas 18,132 si vybojovali první místo, v soutěži žen po druhé za sebou patřilo vítězství hasičkám z Bělotína.
 
2006 V 11. ročníku se dočkali i domácí příznivci hasičského sportu. V soutěži žen zvítězily ze dvou soutěžících sborů mladé požárnice z Vésky. V mužích ze 13 sborů patřilo vítězství SDH Luboměř za čas 17,18 vteřin.
 
2007 12. ročníku se zúčastnilo v uvozovkách pouze 11 družstev mužů a 5 družstev žen. Účast zachránili hasiči z Vítkovska, kterých se sjelo 6. Z okrsku Heřmánky se zúčastnili 2 sbory Véska a Luboměř. První místo a odměnu 1500,- Kč za čas 17,24 vybojovali hasiči z Větřkovic. V soutěži žen byly první požárnice z Tísku.
 
2008 13. ročníku v sobotu 26. července se zúčastnilo pouze 8 družstev mužů a jedno družstvo žen. Přijeli k nám dívky ze Slovenska z Turčianských Kľačan. Vítězství v soutěži mužů vybojovali hasiči z Luboměře s rekordem tratě 15,72 s.
 
Pohárová soutěž „ O pohár starostky obce“ ztrácí na své popularitě, o čemž svědčí rok od roku stále menší účast požárních družstev. Tradici, kterou jsme si dali před lety do vínku budeme všemi silami udržovat.
Za celou dobu naší soutěže se do Vésky sjelo 69 hasičských  sborů mužů a 21 družstev žen z různých obcí.
Rekord tratě v soutěži mužů drží SDH Luboměř z roku 2008 časem  15,72 vteřin.
V soutěži žen družstvo žen z Děrného z roku 2002 časem 17,47 vteřin.

V roce 2008 podpořili činnost véšťanských hasičů peněžními dary pan ing. Viktor Oulehla majitel firmy Vodostav Ostrava částkou 10 000,- Kč. Pan ing. Čestmír Tomáš z Heřmánek, ředitel Agro Odersko částkou 5 000,- Kč, předseda Hnutí na podporu hasičů a jiných dobrovolníků pan mgr. Jan Szotkowski z Českého Těšína částkou 2 000,- Kč, pan Lubomír Milata z Louček, majitel firmy Monty částkou 1 000,- Kč, paní Vladimíra Milatová, majitelka hotelu Maria Skála v Klokočůvku částkou 2 500,- Kč a Mudr. PetrSijka z Oder částkou 500,- Kč.
Výbor SDH všem sponzorům děkuje za udělené finanční dary. Finanční prostředky od sponzorů budou využity k nákupu nové hasičské stříkačky.

Spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8
2
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Odkazy

https://www.facebook.com/zs.hermaniceuoder

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 13 °C
úterý 18. 6. déšť 25/16 °C
středa 19. 6. déšť 27/17 °C
čtvrtek 20. 6. zataženo 21/15 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátky a výročí

Svátek má Adolf

Odkazy
Obce Mikroregionu Odersko